Kommunikationens makt

”Att inte kommunicera är också makt. Det leder till tystnadens tyranni. Den verkliga makten besitter den som har makten över tystnaden.”
Anders Ehnmark

Annonser