Vad hindrar mig…

… från att tänka och känna kring mitt liv i sin helhet, det som har varit och som är, i termer av ”fantastiskt innehållsrikt, spännande, magiska och utvecklande människor, situationer, sammanhang”? Vad hindrar mig att känna stolthet över mig själv, och ödmjuk tacksamhet över de möjligheter som andra människor bidragit till att ge mig? Svar: […]