Usch vad less jag är

på att ha så dåligt med ork – för allt, relationer, jobb, livet överhuvudtaget… Har haft utbildning ett par dagar. Hållit utbildning, alltså. Då måste man vara fokuserad och pedagogisk, i synnerhet när man har deltagare som både saknar förmåga att greppa det man undervisar om (trots att de redan gått flera kurser i samma […]