Mycket prat

Känsliga frågor. Mycket känslor. Lite kramande.

Närmande. Utvecklande.

Jobbigt, svårhanterligt och spännande.

Det är härligt att få vara människa.

Annonser