Känslor

Vad fan är känslor? För att travestera en låt med Peps Persson, som var politisk och handlade mer om hur vi förhåller oss till konsumtionssamhället… 🙂 På tal om det så måste jag bara rekapitulera ett samtal från idag som handlade om ”shopping som livsstil”. Vi pratade om yngre människor utan egen livsduglig inkomst som […]