Söndagssurr

I dagens DN skriver Lotta Olsson om en sak som jag tror är ganska viktig. Det handlar om jämställdhet; inte bara mellan män och kvinnor, utan om fler grupper som har olika grad av makt och status i samhället, som klass, etniskt ursprung och sexuell orientering. Hon konstaterar att även om kvinnor ligger snäppet under […]