Vi har alla

våra vägar, att följa… och det gör vi på olika sätt, med olika drivkrafter. Ödmjukhet handlar väl om att acceptera att det som är, är… att man kan sätta ord på det som är, men inte nödvändigtvis måste sätta ett värde på det. Ödmjukhet handlar väl om att acceptera sina egna och andras vägar, villkor, förutsättningar, […]