Det som slår mig…

… när jag ser terapiserien In treatment, är att alla Pauls klienter, inte bara den arga lilla tonåringen, häver ur sig föraktfulla kommentarer till honom mest hela tiden… förmodligen ska man tolka det som att de försöker skapa distans till terapin och sina egna känslor, som de inte är vana att prata om eller ens […]